Jaroslava Vymětalová
Bouzov 47
Objednávky pouze na tel. čísle: 603 534 558.
e-mail: studiocesta@seznam.cz

Zpracování údajů provádíme v souladu s “Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů”, a to dle Článku 6 bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění vzájemných závazků, jejíchž jednou stranou je subjekt údajů, a další související legislativou. Osobní údaje jsou zpracovány po dobu Vaší účasti na konzultacích či seminářích pořádaných Studiem Cesta a uchovávány dle zákonných lhůt.


"Není důležité co s námi život udělá, ale co my uděláme se životem."

G. Uhlenbruck

„Naše pocity nám říkají, zda jdeme tou správnou cestou, zda kráčíme správným
nebo špatným směrem.“ - Jack Canfield